Mission

Ons missie is om restorasie, herstel en genesing te fasiliteer

tussen man en vrou in die huwelik

tussen ouers en kinders en

in die gesinne self

wat dan genesing en herstel gaan bring in die gemeenskap.

Ons logo is die erdekruik omdat ons die waardevolle skat daarin het sodat die uitnemendheid van die krag uit God mag wees en nie uit onsself nie. (2 Kor 4:7)

Our mission is to facilitate restoration, recovery and healing

between husband and wife,

between parents and children and

in families

that will bring healing and restoration in the community!

Our logo is a clay jar because: we have this treasure in jars of clay to show that this all-surpassing power is from God and not from us. (2 Cor 4:7)