About us

Wie is ons

Ek, Christiaan Maritz en my vrou, Anso Maritz het in 2000 tot 2004 gestudeer deur Calvary University of USA. Ek het my Bachelors en Anso het haar diploma in bedieninge ontvang.

Ons was betrokke by die Volle Evangelie Kerk in Polokwane, Suid Afrika sowel as die Polokwane profete skool. Onder andere het ons mense gehelp en geleer hoe om God se stem te hoor!

Ons is terug geroep Swakpmund, Namibia toe, waar God ons begin voorberei het vir voltydse bediening. Aan die begin van 2018 het God ons Otjiwarongo (my geboorte dorp) toe gestuur om ‘n nuwe gemeente hier te plant.

Die gemeente se naam is Agapé-Dunamis Otjiwarongo. Die naam beteken: onvoorwaardelike liefde deur die kragtige werking van God.

Ons het vier seuns. Shawn-Christopher is 16 jaar oud, Eagen 12, Janco 8 en Arno 7. Hulle word tuis onderrig deur my vrou Anso.

About us

I, Christiaan Maritz and my wife, Anso Maritz, studied through Calvary University of USA in 2000 to 2004, I received my Bachelors and Anso her diploma in ministries.

We were involved in the Full Gospel Church in Polokwane, South Africa as well as the Polokwane prophetic school. Among other things, we helped people learn how to hear God’s voice!

We were called back to Swakpmund, Namibia, where God started preparing us for full-time ministry. At the beginning of 2018, God sent us to Otjiwarongo (my birth town) to plant a new congregation here.

The name of the church is Agape-Dunamis Otjiwarongo. It means unconditional love through the powerful works of God.

We have four sons. Shawn-Christopher is 16 years old, Eagen is 12, Janco is 8 and Arno is 7. They are being home-schooled by my wife Anso.